Vstup do eshopuZdraví je důležité?

Naši registrovaní farmáři a zemědělci Vám nabízí čerstvé produkty a biopotraviny. Podporujeme české farmáře, české farmářské trhy a české zemědělství.

Pomocník

Pro vyhledání farmáře ve Vašem okolí klikněte na odkaz Farmář v regionu v levém menu a vyberte si Váš region z přehledu krajů.

Ministerstvo Zemědělství

eKlasa

Produkt ekologického zemědělství

Regionální potravina

Domů Kniha návštěv

Kniha návštěv

Vložil: Administrátor dne 27.09.2010
Portál ÈeskýFarmáø.cz podporuje projekt Ministerstva Zemìdìlství o nabídce regionálních potravin a tím podporu zamìstnanosti v jednotlivých krajích.
http://eagri.cz/public/eagri/regionalni-potraviny/o-projektu/
Vložil: Administrátor dne 18.09.2010
Farmáøské trhy jsou v módì a po Praze, Plzni a dalších mìstech by se jich mìli doèkat i Bròané. Zdejší agrární komora už pro nì má vytipovaná dvì místa. Chce je spustit již v záøí. Lidé si na nich budou moci koupit zeleninu, ovoce, sýry a mléèné výrobky i uzeniny.
http://brno.idnes.cz/farmarske-trhy-se-rozjedou-i-v-brne-potrebuji-vsak-pestitele-p5r-/brno-zpravy.a
Vložil: Administrátor dne 01.05.2010
Již XI. vinné trhy se budou v Èejkovicích na námìstí konat 22. kvìtna. Nabídnou ochutnávku velkého množství místních vín s bohatým doprovodným programem. Otevøeny budou vinné sklepy, v nichž návštìvníky èeká ochutnávka vín a pøipravena je i regionální výstava zemìdìlských strojù.
Vložil: Administrátor dne 01.04.2010
Od 3.-5. dubna 2010 probìhne v Døevìném mìsteèku Valašského muzea v pøírodì v Rožnovì pod Radhoštìm tøídenní zvykoslovný poøad Velikonoce po Valašsku. Kromì velikonoèního jarmarku s øemeslnými ukázkami v podobì pletení pomlázek a zdobení kraslic budou mít návštìvníci možnost zajít na ochutnávku.
Vložil: Administrátor dne 01.04.2010
Dubnové putování bude zakonèeno v termínu 22.-25. mezinárodní zahradnickou výstavou Flora Olomouc.
Vložil: Administrátor dne 01.04.2010
Dne 17. dubna se uskuteèní osmé Litomìøické vinobraní.
Vložil: Administrátor dne 01.04.2010
V Litomìøicích ve dnech 9.-11. dubna konal 25. roèník jarní prodejní akce pro zahradníky, zahrádkáøe, chalupáøe, kutily a milovníky pøírody nazvané Zahrada Èech 2010. Kromì stánkù s ochutnávkou a dalšího doprovodného programu byla zajímavým zpestøením i kuchaøská show.
Vložil: Administrátor dne 01.03.2010
V termínu 2.-5.bøezna se uskuteèní již 27. roèník mezinárodní veletrh potravin a potravináøských technologií pod jednotným názvem SALIMA.
 

Váš příspěvek

    Zde můžete vložit Váš přípěvek, nabídky a aktuální informace do knihy návštěv
Jméno (*)
Váš email (*)  nebude zveřejněn
Příspěvek (*)
Odkaz
(*) Povinný údaj
 

Máte zájem o spolupráci nebo inzerci?

Nabízíme výhody pro naše partnery a partnerské organizace. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte zde.

Portál Český Farmář nabízí zvýhodnění zápisů, rozšířený zápis a další výhody pro naše partnery. Naši nabídku Vám zašleme na vyžádání. Kontaktujte nás prosím prostřednictvým formuláře.

chci vědět více..

Nabídka produktů v Eshopu farmáře

V eshopu produktů na portále Český Farmář můžete nalézt produkty prodávané farmáři ve Vašem okolí.

V případě, že chcete nakupovat si vyberte farmáře a pokud farmář nabízí prodej svých produktů prostřednictvým eshopu, zvolte si jednotlivé produkty a odešlete objednávku. Dále pokračujte dle nabídnutého typu odběru...

chci vědět více..